วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
เลขที่ 88 สุขุมวิท 73 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร. 0-2311-2339 , 0-2311-6810 , 0-2332-0252

รับสมัครนักเรียนโทร. 0-2332-0252
E-mail : School.btad@gmail.com