รวมภาพกิจกรรม
ปฏิทินการศึกษา
 
  วันที่ 1 กันยายน กีฬาสี
  วันที่ 10-14 กันยายน สอบปลายภาค
  วันที่ 21 กันยายน ดูคะแนนสอบ
  วันที่ 12 ตุลาคม ฟังผลสอบ
  วันที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
  วันที่ 15 ตุลาคม หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
 
งานประชาสัมพันธ์