อาจารย์ปริญดา จันทสิทธิ์
หัวหน้าแผนกการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน


อาจารย์พิรชัช บุญเลิศอาจารย์เยาวลักษณ์ อาลักษณสุวรรณอาจารย์สุทธิพงศ์ ปรุงกลิ่นอาจารย์อนุวัฒน์ เซาะมัน


>> กลับสู่หน้าบุคลากร <<