ชื่อทางการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
ชื่อภาษาอังกฤษ
BANGKOK TECHNICAL OF BUSINESS ADMINISTRATION VOCATIONAL COLLEGE
ชื่อย่อ
B.T. Ad. (บี.ที.แอด)
ก่อตั้ง
24 พฤษภาคม 2522
สีประจำโรงเรียน
ฟ้า ขาว
องค์สักการะ
ท้าวมหาพรหม