เพลงมาร์ชเทคนิค
เทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
นามบ่งสังเขปฟังแล้วเลื่อมใส
เป็นแหล่งประสาท วิชาการเกรียงไกร
ผลิตนักธุรกิจไทยออกไปให้บริการ
คอมพิวเตอร์ บัญชี เลขา การตลาด
ท่าทางองอาจน่าเชื่อถือ
กิตติศัพท์ ชื่อเสียงนามละบือ
ช่วยกันรักษาชื่อ ให้เกียรติก้องไกล
บัญชีหัวดีเช่นนักปราชญ์
การตลาด พูดเช่นปราชญ์สมศักดิ์ศรี
สุดสวย แสนงาม ต้องเลขาคนดี
จากใจจริงนะนี่ บอกให้รู้เลย
เทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
นามนี่ต้องเก็บจารึกไว้
ตราบจน ชีวิตมลาย
แม้ตัวตายยังไว้ลายเทคนิคเอย

B.T.Ad รำลึก
บี.ที.แอด.ของเราแห่งนี้
ร่มรื่นฤดี หลายปีก็ยังเป็นหนึ่ง
ผ่านมาคราใด ให้หวนคำนึง
โอ้ช่างคิดถึง ปักตรึงหัวใจ
ห่างกันเพียงใด สุขใดนักหนา
อยากหวนคืนมา สถาบันที่เราร่วมสร้าง
ต่างจิตต่างใจ ใช่สิ่งกีดขวาง
ร่วมใจสรรค์สร้าง ก่อร่างเพื่อเยาวชน
ยามจาก เราจากกันเพียงกาย
ส่วนหัวใจ เราคงยึดมั่นกันอยู่
จากไป เพื่อชีวิตที่งามหรู
ต้องยืดหยัดสู้ ศัตรูไม่เคยกลัวเกรง
B.T.Ad ของเราสุขล้น
ทั่วทุก ๆ คน มีจนไม่เคยนึกหวั่น
เกียรติประวัติชื่อเสียง เป็นสิ่งสำคัญ
โปรดจารึกให้มั่น ตราบชั่วนิรันดร