อาจารย์ทิพนา เอ้ยวัน
หัวหน้าแผนกการโรงแรม


อาจารย์สุกัญญา หาญศึกอาจารย์ศิริกาญจน์ อ่อนกมลอาจารย์สุธาศินี พลอยสมบูรณ์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ระดับ ปวส.


อาจารย์จามจุรี บายศรีอาจารย์ณัฐกรณื ประกอบกิจ


>> กลับสู่หน้าบุคลากร <<