บันทึกข้อตกลงระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ กับ บริษัท ไอเอสเอสซัฟพอร์ท จำกัด