รวมภาพกิจกรรม
ปฏิทินการศึกษา
 
  วันที่ 4 กุมภาพันธ์ กีฬาสี'59
  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ หยุดชดเชยวันมาฆบูชา
  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ เริ่มสอบปลายภาค'59
  วันที่ 3 มีนาคม สอบปลายภาควันสุดท้าย
  วันที่ 25-26 มีนาคม ประชุมผู้ปกครอง
 

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
 
งานประชาสัมพันธ์