รวมภาพกิจกรรม
ปฏิทินการศึกษา
 
  วันที่ 16-20 กันยายน สอบปลายภาค
  วันที่ 27 กันยายน ดูคะแนนสอบ
  วันที่ 11 ตุลาคม ฟังผลสอบ
  วันที่ 1 พฤศจิกาบน เปิดภาคเรียน2/62


***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
 
งานประชาสัมพันธ์