รวมภาพกิจกรรม
ปฏิทินการศึกษา
 
  วันที่ 16 มกราคม หยุดวันครู
  วันที่ 19 มกราคม งานเถ้าแก่น้อย
  วันที่ 22-23 มกราคม ทัศนศึกษา ปวช.3
  วันที่ 26-27 มกราคม สอบ V-Net ปวช.3/ปวส.2
  วันที่ 30-31 มกราคม สอบ QCE ทุกระดับชั้น
  วันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ เข้าค่ายลูกเสือปวช.1

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
 
งานประชาสัมพันธ์