รวมภาพกิจกรรม
ปฏิทินการศึกษา

 
  วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ สอบปลายภาค2/2560
  วันที่ 1 มีนาคม หยุดวันมาฆบูชา
  วันที่ 5-7 มีนาคม เข้าค่ายลูกเสือ
  วันที่ 17 มีนาคม รับวุฒิปวส.2
  วันที่ 24-25 มีนาคม ประกาศผลสอบ

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
 
งานประชาสัมพันธ์