รวมภาพกิจกรรม
ปฏิทินการศึกษา
 
  วันที่ 16 พฤษภาคม เปิดเทอมปวช.2
  วันที่ 17 พฤษภาคม เปิดเทอมปวช.3 และ ปวส.2
  วันที่ 27 พฤษภาคม ปฐมนิเทศ
  วันที่ 7-8 มิถุนายน เตรียมความพร้อมปวช.1
  วันที่ 16 มิถุนายน เตรียมความพร้อมปวส.1
  วันที่ 28 มิถุนายน วันไหว้ครู

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
 
งานประชาสัมพันธ์