รวมภาพกิจกรรม
ปฏิทินการศึกษา

 
  วันที่ 1 พฤศจิกายน เปิดภาคเรียนภาคปกติ2/2560
  วันที่ 12 พฤศจิกายน เปิดภาคเรียนภาคพิเศษ2/2560
  วันที่ 5 ธันวาคม หยุดวันคล้ายวันพระราชสมภพร.9
  วันที่ 7-8 ธันวาคม ทัศนศึกษาปวส.2
  วันที่ 10 ธันวาคม หยุดวันรัฐธรรมนูญ

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
 
งานประชาสัมพันธ์