รวมภาพกิจกรรม
ปฏิทินการศึกษา
 
  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ หยุดชดเชยวันมาฆบูชา
  วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ สอบปลายภาค2/2562
  วันที่ 5 มีนาคม ดูคะแนนดิบ
  วันที่ 6-8 มกราคม เข้าค่ายลูกเสือ
  วันที่ 14 มกราคม พิธีรับใบประกาศ.ปวส.


***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
 
งานประชาสัมพันธ์