รวมภาพกิจกรรม
ปฏิทินการศึกษา
 
  วันที่ 26 กรกฎาคม แห่เทียนเข้าพรรษา
  วันที่ 27 กรกฎาคม วันอาฬหบูชา
  วันที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมฯ/วันเข้าพรรษา
  วันที่ 30 กรกฎาคม หยุดชดเชย
  วันที่ 31 กรกฎาคม เริ่มสอบกลางภาค
  วันที่ 8 สิงหาคม ทัศนศึกษาปวช.1และปวช.2

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
 
งานประชาสัมพันธ์