รวมภาพกิจกรรม
ปฏิทินการศึกษา
 
  วันที่ 28 มิถุนายน วันไหว้ครู
  วันที่ 5 กรกฎาคม ประกวด Freshy
  วันที่ 19 กรกฎาคม ประกวดร้องเพลง
  วันที่ 26 กรกฎาคม แห่เทียนเข้าพรรษา
  วันที่ 27 กรกฎาคม วันอาฬหบูชา
  วันที่ 28 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
 
งานประชาสัมพันธ์