รวมภาพกิจกรรม
ปฏิทินการศึกษา
 
  วันที่ 16 พฤษภาคม เปิดเรียนปวช.2
  วันที่ 17 พฤษภาคม เปิดเรียนปวช.3 และ ปวส.2
  วันที่ 20 พฤษภาคม หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
  วันที่ 26 พฤษภาคม ปฐมนิเทศนักเรียนภาคพิเศษ
  วันที่ 2 มิถุนายน ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
  วันที่ 13-14 มิถุนายน เข้าค่ายเตรียมความพร้อมปวช.1

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
 
งานประชาสัมพันธ์